Jesucristo, de personaje lejano a amigo, después como maestro de sabiduría

A càrrec de Joaquim M. Cervera i Duran, sociòleg i teòleg
Dimecres 19 d’octubre 2016
Ronda Barcelona

“Joan 1,38b-39a: “Mestre on us allotgeu?”. Els digué: “Veniu a veure-ho”.
“Joan 3,2b: “RabbÍ,  sabem que heu vingut com a mestre de part de Déu…”
“Joan 6, 68: “Senyor , a qui anirem? Vos teniu paraules de vida eterna…” 
Joaquim M. Cervera i Duran, neix a Barcelona un 27 de novembre, des dels cinc anys ja volia ser sacerdot catòlic, vocació que mantingué durant tot el temps. Va entrar al Seminari al 1967 i, s’ordenà sacerdot al 1976.
Va estudiar sociologia a l’Institut Catòlic de París i va acabar la llicenciatura en sociologia a l’Institut León XIII (dependent de la Universitat Pintificia de Salamanca) de Madrid. Va ser professor de Sociologia i de Sociologia de la religió a la facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.
Va exercità com Diaca i Vicari a la Parròquia de Sant Martí del Clot, de Vicari a la Parròquia de Sant Andreu del Palomar de Barcelona i de Rector a la Parròquia de Santa Maria del Gornal de l’Hospitalet de Llobregat. Ha sigut membre i professor del Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes.
Actualment és secretari de la Fundació La Vinya d’Acció Social de Bellvitge i Gornal, i participa activament a l’Associació UNESCO de Diàleg Interreligiós (AUDIR) i a Justícia i Pau.